• Bienvenu sur l'Espace d’Échange et d'Alphabétisation Continue
 Lun 12 Avr, 2021, 4:17 am
 1  85
Affiche 1 à 2 des 2 entrées.

sumaya kɛlɛli taa lan ye sanniya ye..

sumaya bana sababu ye san ni ya ye

a kɔlɔ lɔw dɔye wari tiƴɛ ye ..,....

a fɛɛrɛ dɔ ye kasi sanke kɔrɔ

wojaba kulubali dugu manankɔrɔ

18
Lun 19 Fév, 2018, 11:45 am

sumaya kɛlɛli taa lan ye san ni ya ye .

sumaya bana sababu ye soso ye.......

a kɔlɔ lɔw dɔye wari tiƴɛ ye.......

fɛɛrɛ dɔ ye kasi sanke kɔrɔ

wojaba kulubali kominni sibirila dugu manankɔrɔ

18
Lun 19 Fév, 2018, 11:45 am
Affiche 1 à 2 des 2 entrées.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com