• Bienvenu sur l'Espace d’Échange et d'Alphabétisation Continue
 Lun 12 Avr, 2021, 4:22 am
 2  2667
Affiche 1 à 3 des 3 entrées.

o wa mundun d v v do deemandi feddu tananu maa k d n kuudo i n o deema killin xibaaren ŋa na wutu saami na wara jenje deben di xaaxon go na kiɲe dagananri yen wa kutini sorondo me naxa a wa ɲaana sa baabu yi yoki gae ga toqo ganta jaareran kita ewo yeyi xaaxoŋa kuudo nan kisi ke masiboyi deemandaanon ni falle fayi o xo taye ke ya kominin saame jongoma serikili xaayi marea gajaaga 61 49 29 53

5
Jeu 10 Jan, 2019, 1:54 pm

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxil Dose For 55 Pounds</a> gil.fehh.balikukalansoba.org.kcc.px http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Invité

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxil Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> cvd.gqzf.balikukalansoba.org.lci.vs http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Invité

Affiche 1 à 3 des 3 entrées.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com